Introducció Qui Som Especialitats Contacte
logo  

PSICOLOGIA CLÍNICA

PSICOPEDAGOGIA

LOGOPÈDIA

PSICOPEDAGOGIA I ORIENTACIÓ ACADÈMICA PROFESSIONAL
nen  

PSICOPEDAGOGIA

Adreçat a infants i adolescents que presenten dificultats o trastorns d’aprenentatge.

Es realitzen tractaments individuals, a fi de tenir una visió particular de cada cas i establir una orientació personalitzada, abordant els aspectes emocionals associats ( baixa autoestima, manca de seguretat, baixa tolerància a la frustració... ).

Algunes de les dificultats i trastorns d’aprenentatge que es tracten a l’àmbit de la psicopedagogia són:

Dificultats o trastorns en l’aprenentatge de la lectura i l’ escriptura. Dislèxia
Dificultats en el raonament i el càlcul matemàtic
Dificultats de raonament abstracte
Dèficit de memòria
Trastorn d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH)
Dificultats d’atenció - concentració
Dificultats en el desenvolupament motor, problemes de lateralitat, percepció, orientació espacial i temporal.
Dificultats per organitzar i dirigir el propi estudi. Tècniques d’estudi.

ORIENTACIÓ ACADÈMICA PROFESSIONAL

Adreçat a joves que necessiten orientació respecte a la seva formació i als estudis a seguir, acabada l’etapa d’escolarització obligatòria o bé durant la mateixa, en el cas de tenir dificultats per completar-la.

Gabinet de Psicologia GAPI • Juan de Garay, 1-3, entsol 4rt • 08041 Barcelona • T. 933492954 - M. 675730015 • gapi@gapipsicolegs.com